พบไวรัส “โคโรนาสายพันธุ์ใหม่” ในสุนัข แพร่เชื้อถึงมนุษย์ได้

พบไวรัส “โคโรนาสายพันธุ์ใหม่” ในสุนัข แพร่เชื้อถึงมนุษย์ได้

พบไวรัส “โคโรนาสายพันธุ์ใหม่” ในสุนัข แพร่เชื้อถึงมนุษย์ได้ นักวิทยาศาสตร์พบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่มักพบเฉพาะในสุนัข แต่กลายพันธุ์และสามารถแพร่เชื้อให้มนุษย์ได้เป็นครั้งแรกที่มาเลเซีย

สำนักข่าว South China Morning Post ระบุว่า วารสารทางการแพทย์ด้านโรคติดต่อ Clinical Infectious Diseases รายงานว่า ทีมนักวิทยาศาสตร์ทั้งจากสหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และจีนพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตั้งชื่อว่า CCov-HuPn-2018 ที่มนุษย์สามารถติดเชื้อได้หลังจากพบเชื้อไวรัสดังกล่าวในผู้ป่วยโรคปอดบวมอย่างน้อย 1 รายในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย เมื่อปี 2018 โดยเป็นเชื้อไวรัสโคโรนาที่มักพบในสุนัข แต่กลายพันธุ์จนสามารถแพร่เชื้อสู่มนุษย์ได้เป็นครั้งแรก

พบไวรัส “โคโรนาสายพันธุ์ใหม่” ในสุนัข แพร่เชื้อถึงมนุษย์ได้

Dr. Gregory Gray นักวิทยาการระบาดในมหาวิทยาลัย Duke และทีมเป็นผู้ค้นพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ โดยระบุว่า “ก่อนหน้านี้เราไม่เคยพบเชื้อไวรัสโคโรนาที่อยู่แต่ในสุนัข ที่สามารถแพร่เชื้อให้มนุษย์ได้มาก่อน” และถ้าเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ชนิดนี้สามารถแพร่กระจายในมนุษย์เป็นวงกว้างได้เมื่อไร เชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์ที่ 8 ที่เป็นเชื้อไวรัสโคโรนาที่พบได้ในมนุษย์เหมือนกับเชื้อโควิด-19

Dr. Gregory Gray แนะนำว่า ควรทำการศึกษาเชื้อไวรัสโคโรนาในทางปฏิบัติมากขึ้นโดยพุ่งเป้าไปที่เชื้อไวรัสที่แพร่เชื้อสู่มนุษย์เรียบร้อยแล้ว โดยอาจทำการตรวจสอบคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับค้างคาว หรือสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่สามารถเป็นพาหะเชื้อไวรัสได้ แทนที่จะพยายามค้นหาว่ามีไวรัสมากแค่ไหน แต่ควรเน้นไปที่เชื้อไวรัสตัวไหนที่สามารถแพร่เชื้อมาสู่มนุษย์ได้มากกว่า เพราะจริงๆ แล้วกว่าเชื้อไวรัสจะพัฒนาตัวเองจนกลายพันธุ์แล้วแพร่เชื้อจากสัตว์สู่มนุษย์ได้ก็ใช้เวลาเป็นปีๆ เช่นกัน

พบไวรัส “โคโรนาสายพันธุ์ใหม่” ในสุนัข แพร่เชื้อถึงมนุษย์ได้

นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่า เชื้อไวรัสโคโรนาในสุนัขตัวนี้อาจมีอยู่มานานแล้ว แต่แค่ก่อนหน้านี้ยังไม่แพร่เชื้อสู่มนุษย์ได้เท่านั้น แต่โชคดีที่ทีมนักวิจัยนี้ได้แยกเชื้อไวรัสตัวนี้ออกมาจากผู้ป่วยได้แล้ว

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยเชื้อไวรัสโคโรนาที่พบได้ในสุนัขยังคงมีข้อจำกัด เช่น การพบเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจของผู้ป่วยอาจไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคปวดบวมที่ผู้ป่วยเป็นก็ได้ เพราะยังพบหลักฐานการติดเชื้อไวรัสจากทางอื่นได้อีก

ทีมวิจัยวางแผนจะติดตามงานวิจัยนี้ต่อไป โดยนำตัวอย่างเลือดมาหาแอนติบอดีที่มีหลักฐานของการติดเชื้อ รวมทั้งศึกษาหาสาเหตุของโรคปอดบวมในประเทศอื่นๆ เช่น จีน ศรีลังกา และเวียดนาม เพื่อหาว่าพบเชื้อไวรัสโคโรนาตัวอื่นๆ อีกหรือไม่ นอกจากนี้ Dr. Gregory Gray ยังแนะนำว่า เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนาจากสัตว์ที่อาจกำลังพัฒนาตัวเองเพื่อให้แพร่เชื้อสู่มนุษย์ได้ ควรเปลี่ยนวิธีการตรวจหาและติดตามเชื้อไวรัสกันใหม่

อย่างไรก็ตาม สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

พบไวรัส “โคโรนาสายพันธุ์ใหม่” ในสุนัข แพร่เชื้อถึงมนุษย์ได้

1.เชื้อไวรัสที่พบถูกตั้งชื่อว่า CCoV-HuPn-2018 เป็นไวรัสค้นพบใหม่ในกลุ่มลฟ่าโคโรนาไวรัส ซึ่งเป็นเชื้อคนละสายพันธ์กับเชื้อ SARS-CoV-2 ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน

2.งานวิจัยรายงานถึงการพบเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดนี้ในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคปอดอักเสบ แต่มิได้ระบุยืนยันว่าไวรัสที่พบนี้เป็นสาเหตุของการป่วย หรือพบหลักฐานการแพร่จากคนสู่คน

จากข้อมูลดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า แม้ว่าจะมีการ พบไวรัส “โคโรนาสายพันธุ์ใหม่” ในสุนัข แพร่เชื้อถึงมนุษย์ได้ แต่ยังมิได้มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าไวรัสชนิดนี้เป็นสาเหตุของโรค และสามารถป้องกันได้หากมีการรักษาสุขอนามัยที่ดี จึงไม่ควรตระหนก อย่างไรก็ตาม ควรมีการเฝ้าระวังต่อไป

การปลูกคะน้าเด็ดยอด ให้ได้ผลผลิตดีนั้น ในปัจจุบันนี้การที่เรามีค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้คนที่มีรายได้น้อยนั้นต้องหันมาพึ่งการทำเกษตรกันมากขึ้น เพราะถือได้ว่าอะไรที่ประหยัดได้ก็ต้องประหยัดกันเลยทีเดียวค่ะ

ข้อเสียการทำธุรกิจออนไลน์ ถึงแม้ว่าธุรกิจออนไลน์จะได้รับความนิยมกันอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมมนุษย์ที่ต้องการความสะดวกสบาย ในด้านต่างๆ หลายคนมองว่าธุรกิจออนไลน์เป็นสิ่งน่าสนใจแต่มันก็ย่อมมีผลเสียที่เราต้องพิจารณาให้ดีสำหรับใครที่กำลังจะคิดเริ่มทำธุรกิจในแบบฉบับนี้